Eva Veronica Born Szenografie

Projects

Eva Veronica Born, Kontakt,


VTT-Konzept
VTT-Konzept
VTT-Konzept
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
Theatertreffen 2020 - virtuell
VTT-Konzept
VTT-Konzept

Theatertreffen 2020 - virtuell

festivaldesign

 

Theatertreffen 2020 - virtuell

Virtuelles Festivaldesign für das 57. Theatertreffen

Gestaltung: Eva Veronica Born

Mai 2020

Leitung Theatertreffen: Yvonne Büdenhölzer